Het testament

In een testament kunt u zelf regelen wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren. In het testament wordt aangegeven wie recht hebben op jouw vermogen, jouw nalatenschap. Deze rechthebbenden zijn de erfgenamen. 

In een testament kun je afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. Je kunt bijvoorbeeld een of meer van de erfgenamen uitsluiten of voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen. Met een testament kunnen erfgenamen zoals geregeld in het versterferfrecht worden onterfd. Kinderen en echtgenoten hebben echter specifieke rechten.

Kinderen kunnen worden onterfd, maar houden recht op hun legitieme portie: de helft van het erfdeel, zoals dat is geregeld in het versterferfrecht. De legitieme portie is een vordering in geld op andere erfgenamen, die in beginsel zes maanden na het overlijden opeisbaar is. Wanneer kinderen bij hun onterving ook afzien van hun legitieme portie, moeten zij een verklaring van berusting tekenen, waaruit blijkt dat zij in het testament berusten en geen beroep zullen doen op hun legitieme portie. 

De langstlevende echtgenoot kan onterfd worden, echter deze kan aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief