header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Vragen over het Coronavirus
corona rivm

Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening (van wassen, opbaren t/m condoleance) incl. update
Vragen en antwoorden voor beroepskrachten in de uitvaartbranche                                   

Naar overige informatie over het Coronavirus, de uitvaart en de uitvaartbranche (overzicht) met dank aan vakblad Uitvaart

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
Persbericht
Meride Uitvaartverzorging

De gemiddelde prijs van een uitvaart is de laatste jaren schrikbarend gestegen. Veel nabestaanden worden dan ook geconfronteerd met onverwachte kosten na het overlijden van familieleden. Deels is dit te wijten aan de uitvaartbranche zelf, die doorgaans weinig transparant is over de kosten.Uitvaartbedrijf Meride Uitvaartverzorging wil daarom met een nieuwe propositie de sector uitdagen tot meer duidelijkheid en lagere prijzen en tegelijkertijd dezelfde service en kwaliteit bieden.

De uitvaartbranche een spiegel voorhouden: het kan ook anders. Dat is de insteek van het vernieuwende uitvaartbedrijf Meride Uitvaartverzorging. De sector wordt namelijk gedomineerd door enkele grote verzekeraars die als gevolg van forse vastgoed- en managementlasten hoge prijzen in rekening brengen voor een uitvaart. Daar komt bij dat veel Nederlanders geen goed beeld hebben van wat een uitvaart daadwerkelijk kost en de kosten ervan structureel te laag inschatten.

Marc DreuningVolgens Marc Dreuning, Algemeen Directeur van Meride, is de branche hier zelf mede debet aan. “Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de branche niet transparant is over prijzen, waardoor nabestaanden na de uitvaart onverwachte kosten krijgen terwijl ze toch al een moeilijke tijd doormaken. Transparant zijn over tarieven en wat daarvoor geleverd wordt, zou voor zich moeten spreken voor elk uitvaartbedrijf”, aldus Dreuning.

Efficiënter werken
Om de gevestigde orde uit te dagen heeft Meride daarom een nieuwe uitvaartpropositie ontwikkeld. Het bedrijf rekent niet alleen lagere prijzen dan de verzekeraars voor een reguliere of gepersonaliseerde uitvaart, maar verhoogt tevens de waarde van elke uitvaartpolis met 5% voor iedereen die de uitvaart door Meride wil laten verzorgen. Dreuning: “Door kwalitatieve uitvaarten betaalbaarder te maken willen we zoveel mogelijk uitvaartconsumenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een transparante, betrokken uitvaartverzorger. En daarmee de boodschap uitdragen dat het tijd is voor de branche om anders naar het product uitvaart te gaan kijken.”

Volgens de Algemeen Directeur komen de resultaten van de onderneming hierdoor niet onder druk te staan omdat Meride veel efficiënter kan werken. “We opereren weliswaar landelijk, maar we hebben een zeer platte organisatie met kleinschalig management en geen eigen vastgoed. Er is dus geen sprake van hoge indirecte kosten.”

Met deze nieuwe propositie wil Meride een duidelijk statement maken: iedereen heeft recht op een goed verzorgde uitvaart tegen een eerlijke prijs en niemand is verplicht zijn of haar uitvaart door een verzekeraar te laten organiseren. Dreuning: “Wij zijn de eerste uitvaartonderneming in Nederland met een dergelijk initiatief. Het kan in onze ogen gewoon niet zo zijn dat als je jaren trouw je premie betaald hebt, je nabestaanden moeten gaan bijbetalen voor de uitvaart. Dan ben je een soort van verzekerd maar ook weer niet. Wat ons betreft komt er een eind aan deze praktijk en komt de klant weer op de eerste plaats te staan.”

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief